ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ

Posted on 5 Comments
ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ

ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਿਸਕਿਆ
– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

5 thoughts on “ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ

  1. speechless

  2. wowwww

  3. kmal..

  4. Love your poetry and style Gurdeep ji. You are awesome!

  5. Can’t read the words, but I know you again created something great!

Leave a Reply