Posted on 4 Comments

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਉਸਨੇ, ਅਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ

– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

4 thoughts on “ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

  1. vry nyc lines g..

  2. ausam

  3. Ausum!!!

  4. Bht sohna likhea ji

Readers comments