ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Punjabi poem

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਉਸਨੇ, ਅਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ

– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

4 Comments

Leave a Reply to Kulvir Gill Cancel reply

0 $0.00
%d bloggers like this: